Pučko otvoreno učilište Križevci javna je ustanova za trajno
obrazovanje i kulturu, čiji je osnivač Grad Križevci. Pod raznim
imenima Ustanova postoji kontinuirano od 1945. godine. Iz ove ustanove
proistekle su, danas samostalne i afirmirane ustanove, Glazbena škola
“Albert Štriga”, Gradska knjižnica “Franjo Marković” i Gradski muzej Križevci, te radijska postaja Radio Križevci.

Danas Pučko otvoreno učilište Križevci ima sjedište u Zakmardijevoj
5, a za obavljanje djelatnosti raspolaže prostorima velike i podrumske
dvorane Hrvatskoga doma, informatičkom učionicom, te Kinom ‘Kalnik’.
Ustanova organizira i priređuje različite kulturne programe i programe
javnog informiranja, te nudi različite programe trajne naobrazbe,
programe s odobrenjem Ministarstva znanosti, prosvjete i športa, te
tečajeve za slobodno vrijeme.
Pučko otvoreno učilište Križevci članica je Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta u Zagrebu,
sudionica više ljetnih andragoških akademija i seminara za usavršavanje
ravnatelja i voditelja obrazovnih programa, višestruko odlikovana i
pohvaljivana za doprinos razvoju djelatnosti obrazovanja odraslih.
Tijekom zadnjih desetak godina, a posebno u procesu donošenja Zakona
o pučkim otvorenim učilištima, te ostalih strukovnih zakona, sljedom
kojih je iz Ustanove izdvojena kao samostalna ustanova Gradska
knjižnica, te Gradski muzej, Ustanova posebno razvija djelatnost trajne
naobrazbe, te pokreće informatičku školu, koja već sedam godina u ovom
gradu nudi programe računalnog opismenjivanja, te napredne računarske
programe obrazovanja. Istovremeno, ne zanemaruju se kulturni programi,
te se nude kazališne predstave, koncerti, predavanja i predstavljanja.
Organizacijom nekoliko značajnih manifestacija mladih Križevčana, Pučko
otvoreno učilište okuplja 2000. organizacijsku jezgru koja će
rezultirati osnivanjem Udruge mladih K.V.A.R.K.,
udruge koja i danas intenzivno na svojim programima surađuje s
Učilištem. Kinoprikazivačka djelatnost je zadnjih godina bila u najmu
privatnom poduzeću iz Zagreba, koje je medutim, pred sveopćom krizom
kinoprikazivačke djelatnosti posustalo i odustalo od djelovanja u našem
gradu. Trenutno se čine napori da se i ta djelatnost vrati u naš grad.
Ustanova je pokretač i izdavač dva broja Časopisa za književnost i kulturu SamotreS,
organizator niza predavanja iz djelokruga ‘New Age’, pod nazivom
Alternativna scena, pokretač koncertne sezone ‘Pianofortissimo’, u
sklopu Ustanove počinje djelovati Dom Svetog Marka Križevčanina,
Ustanova je organizator Mirovnih igara u Križevcima, te suradnik i
domaćin niza događanja i redovnih priredbi drugih organizatora.
Razvojni napori Ustanove usmjereni su prvenstveno prema razvoju
djelatnosti trajne naobrazbe, a posebno u aktivnijem uključivanju u
javnu raspravu prilikom donošenja zakona koji regulira to područje. S
tim u svezi već su zatražena odobrenja od Ministarstva za nove
programe, obnavlja se informatička učionica, te se unapređuje standard
nastave.
Neslužbeno obilježavajući 60-godišnjicu rada Ustanove pokrenuli smo
2005. godine web-stranicu kako bismo i na taj način u uvjetima novih
tehnologija intenzivnije komunicirati s našim polaznicima, korisnicima
usluga, te onima koji će sve to tek postati.
 
statut_pou_krizevci.p

06/03/2015

Dokumenti 2015. godina

Godišnji financijski izvještaj za 2014. Plan nabave za 2015. godinu