PROGRAMI ODOBRENI OD MINISTARSTVA (VERIFICIRANI PROGRAMI)

Knjigovođa / knjigovodkinja
Poslovni tajnik / tajnica

 

TEČAJEVI

Vođenje poslovnih knjiga obrtnika islobodnih zanimanja (OPG)
Vođenje poslovnih knjiga za neprofitne organizacije
KNJIGOVOĐA / KNJIGOVODKINJA

nastava

Program usavršavanja u trajanju od 155 sati. Na kraju programa polaže se ispit pred povjerenstvom, te se potom stječe uvjerenje o usavršavanju, koje je javna isprava, te se upisuje u radnu knjižicu. Program je namijenjen potencijalnim polaznicima koji dolaze s odgovarajućih radnih mjesta, kao i nezaposlenima, uz pretpostavku završene srednje škole. Motivi polaznika su najrazličitiji, od samopomoći pri traženju posla, pa do konkretnih potreba unutar tvrtke. Cilj je stjecanje specifičnih znanja i vještina koje se mogu javljati na radnim mjestima grupe zanimanja knjigovođe, što uključuje: obradu računovodstveno-knjigovodstvenih podataka u pojedinim analitičkim knjigovodstvima, izradu financijskih izvještaja, odnosno knjiženje, izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija, obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova, jednostavnu kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa, izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda, izračunavanje plaća, te srodne poslove.

Nastava se održava u poslijepodnevnim satima, dva puta tjedno po tri sata, te cijeli program traje (ovisno o blagdanima i ostalim vanjskim okolnostima) oko pola godine. Za grupe od osam i više polaznika organiziramo nastavu u vrijeme i ritmom koji odgovara grupi. Učionica je opremljena suvremenim didaktičkim pomagalima, kapacitirana za grupe do dvadeset polaznika.

UVJETI ZA UPIS
U program se može upisati osoba koja ima opće uvjete za upis u programe usavršavanja, odnosno završenu odgovarajuću srednju školu i opću radnu sposobnost.

POSLOVNI TAJNIK / TAJNICA

tajnice1

Program usavršavanja u trajanju od 155 sati. Na kraju programa polaže se ispit pred povjerenstvom, te se potom stječe uvjerenje o usavršavanju, koje je javna isprava, te se upisuje u radnu knjižicu. Program je namijenjen potencijalnim polaznicima koji dolaze s odgovarajućih radnih mjesta, kao i nezaposlenima, uz pretpostavku završene srednje škole. Cilj je stjecanje specifičnih znanja i vještina koje se mogu javljati na raznolikom radnom mjestu poslovne tajnice, odnosno: vođenje administrativne korespondencije, prikupljanje informacija i organiziranje sastanaka, organiziranje i nadziranje službenih putovanja, pomoć u pripremi financijskih planova i nadziranje provedbe, pomoć u organizaciji rukovođenja i komunikacije unutar organizacije, pomoć u predstavljanju organizacije prema van, ugošćavanju itd., vođenje zapisnika, arhivski i registraturni poslovi, pisanje poslovnih pisama i ostale korespondencije, i svi ostali srodni poslovi.

Nastava se održava u poslijepodnevnim satima, dva puta tjedno po tri sata, te cijeli program traje (ovisno o blagdanima i ostalim vanjskim okolnostima) oko pola godine. Za grupe od osam i više polaznika organiziramo nastavu u vrijeme i ritmom koji odgovara grupi. Učionica je opremljena suvremenim didaktičkim pomagalima, kapacitirana za grupe do dvadeset polaznika.

UVJETI ZA UPIS
U program se može upisati osoba koja ima opće uvjete za upis u programe usavršavanja, odnosno završenu odgovarajuću srednju školu i opću radnu sposobnost.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZA OBRTNIKE I SLOBODNA ZANIMANJA (OPG)

Ovo je kratki program u kojem ćete u samo 20 sati steći praktična znanja i vještine za vođenje poslovnih knjiga za vlastite potrebe. Čitav se program izvodi putem praktičnih primjera knjiženja poslovnih promjena. Program je namijenjen obrtnicima koji žele sami voditi poslovne knjige, te na isti način poljoprivrednim gospodarstvima u sustavu PDV, obveznima da vode poslovne knjige.

UVJETI ZA UPIS
Nema.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Kratki program, u trajanju od 20 sati, koji će na primjerima iz prakse pokazati specifičnosti vođenja knjigovodstva za neprofitne organizacije, ustanove, nevladine udruge i sl. Program je namijenjen svima koji vode knjigovodstvo i poslovne knjige u neprofitnim organizacijama.

UVJETI ZA UPIS
Nema.