Pučko otvoreno učilište Križevci javna je ustanova za trajno obrazovanje i kulturu, čiji je osnivač Grad Križevci. Pod raznim imenima Ustanova postoji kontinuirano od 1945. godine. Iz ove ustanove proistekle su, danas samostalne i afirmirane ustanove, Glazbena škola “Albert Štriga”, Gradska knjižnica “Franjo Marković” i Gradski muzej Križevci, te radijska postaja Radio Križevci.

Danas Pučko otvoreno učilište Križevci ima sjedište na adrest Trg sv. Florijana 14, a za obavljanje djelatnosti raspolaže prostorima velike i podrumske dvorane Hrvatskoga doma, a u prostorijama uprave, s jednom suvremeno opremljenom učionicom za održavanje obrazovnih programa iz ponude Učionica je opremljena s petnaest računala za opće programe i informatičke programe. Ustanova organizira i priređuje različite kulturne programe i programe javnog informiranja, te nudi različite programe trajne naobrazbe, programe s odobrenjem Ministarstva znanosti, prosvjete i športa, te tečajeve za slobodno vrijeme.

Tijekom zadnjih petnaestak godina, a posebno u procesu donošenja Zakona o pučkim otvorenim učilištima, te ostalih strukovnih zakona, iz Ustanove je izdvojena kao samostalna ustanova Gradska knjižnica, te Gradski muzej, Ustanova posebno razvija djelatnost trajne naobrazbe, te mogućnost obrazovanja odraslih koja već godinama u ovom gradu nudi razne programe: verificirane programe (operater/ica na računalu, knjigovođa, poslovni tajnik/tajnica, fotografiranje i grafička priprema digitalne fotografije, njegovateljica, pomoćnici u nastavi, gerontodomaćica…) i neverificirani programi (osnove rada na računalu, likovna škola, web dizajn…).

Istovremeno, ne zanemaruju se kulturni programi, te se nude kazališne predstave, koncerti, predavanja i predstavljanja. Organizacijom nekoliko značajnih manifestacija mladih Križevčana, Pučko otvoreno učilište okuplja 2000. organizacijsku jezgru koja će rezultirati osnivanjem Udruge mladih K.V.A.R.K., udruge koja i danas intenzivno na svojim programima surađuje s Učilištem.

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci je Željka Šunjić, prof., a odlučujuće tijelo – Upravno vijeće čine: dr.sc. Sanda Kantar, predsjednica Gordana Juran Ratković, prof., član Laura Varjačić, član Saša Lončarić, član Ksenija Posavec, član.

Najnovije aktualnosti možete popratiti na našoj Facebook stranici!