Nabava usluga radova sanacije parketa za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima

Nabava usluga tapetarskih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima

Nabava usluga ličilačkih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima