Javno prikupljanje ponuda za usluge kinoprikazivačke djelatnosti - 8. 12. 2023.

Nabava usluga građevinsko-obrtničkih radova u Podrumskoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima - 28. 3. 2023.

Nabava usluga građevinsko-obrtničkih radova u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima - 28. 6. 2021.

Nabava usluga opreme zvuka u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima - 28. 6. 2021.

Nabava usluga opreme i montaže glavnog zastora i tepih staze u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima - 28. 6. 2021.

Natječaj usluga građevinsko-obrtničkih radova u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima - natječaj 25. 5. 2020.

Nabava usluga radova sanacije parketa za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima - natječaj 3. 6. 2019.

Nabava usluga tapetarskih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima - natječaj 3. 6. 2019.

Nabava usluga ličilačkih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima - natječaj 3. 6. 2019.

Nabava usluga tapetarskih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima - natječaj 3. 6. 2019.

Nabava usluga tapetarskih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima - natječaj 3. 6. 2019.

Nabava usluga ličilačkih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima - natječaj 3. 6. 2019.