Opći dokumenti

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave – 2020.

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave – 2019.

Natječaj usluga građevinsko-obrtničkih radova u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima (Natječaj (25.5.2020.))

Poziv za prikupljanje ponuda
Dokumentacija o nabavi
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju

 

Nabava usluga radova sanacije parketa za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima (Natječaj (3.6.2019.) )

 

Nabava usluga tapetarskih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima (Natječaj (3.6.2019.) )

 

Nabava usluga ličilačkih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima ( Natječaj (3.6.2019.) )

 

Nabava usluga ličilačkih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima (Natječaj (2.7.2018.) )

 

Nabava i dovođenje u funkciju opreme za osvjetljenje pozornice Velike dvorane Hrvatskog doma u Križevcima