Nabava usluga radova sanacije parketa za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima (Natječaj (3.6.2019.) )

 

Nabava usluga tapetarskih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima (Natječaj (3.6.2019.) )

 

Nabava usluga ličilačkih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima ( Natječaj (3.6.2019.) )

 

Nabava usluga ličilačkih radova za Veliku dvoranu Hrvatskoga doma u Križevcima (Natječaj (2.7.2018.) )

 

Nabava i dovođenje u funkciju opreme za osvjetljenje pozornice Velike dvorane Hrvatskog doma u Križevcima

 

Opći dokumenti