U skladu s općim tehnološkim i društvenim trendovima ističemo kao strateško i trajno opredjeljenje razvoj svih oblika obrazovanja. Pripremajući programe obrazovanja za sve tri životne dobi, programe obrazovanja za tržište rada i za slobodno vrijeme, formalnog, neformalnog i informalnog karaktera, u svojoj sredini svjesno i ciljno odgovaramo željama naših korisnika i potrebama našeg tržišta.

Da bismo izašli u susret našim korisnicima koji se suočavaju s potrebama prekvalifikacija i dokvalifikacija na tržištu rada, nudimo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa odobrene (verificirane) programe osposobljavanja i usavršavanja za konkurentna zanimanja i kompetencije računalske struke, usavršavanja u poslovnom PR-u, strane jezike, a u stalnom kontaktu sa Zavodom za zapošljavanje nudimo pripremu za deficitarna zanimanja. Istovremeno za oplemenjivanje i obogaćivanje slobodnog vremena nudimo različite tečajeve umjetničkog i društvenog, te zabavnog usmjerenja.

Cjeloživotno učenje trajni je izazov i obveza civilizacije, a konačno prevladavanje svijesti o tome koncem 2. tisućljeća rezultiralo je UNESCO-vom proklamacijom cjeloživotnog učenja kao ‘ključa 21. stoljeća’. Iskustvo pokazuje i dokazuje da je stupanj općeg obrazovanja pojedinog društva upravo proporcionalan s prosperitetom, općim i osobnim blagostanjem, te da je natprosječna i općeprisutna nepismenost neke zajednice samo vrh ledene sante društva bijede, neimaštine i zaostalosti. Cjeloživotno učenje jedno je od osnovnih ljudskih prava, a društvo tehnološkog napretka pretvara sustav cjeloživotnog učenja u jedini prihvatljiv i efikasan obrazovni sustav.

Svjesni da je informalno, vaninstitucionalno obrazovanje u današnjem svijetu zauzelo više od 50% prostora trajne naobrazbe (cjeloživotnog učenja) nastojimo spremno odgovoriti na sve vaše potrebe.