2021.

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu – prihodi

Financijski plan za 2021. godinu – rashodi

Financijski plan za 2021. godinu – prve izmjene

Financijski plan za 2021. godinu – rashodi – prve izmjene

Financijski plan za 2021. godinu – prihodi – prve izmjene

Financijski plan i program rada za 2021. godinu – obrazloženje

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu – prve izmjene

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – .csv

 

2020.

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu – bilješka

Financijski plan za 2020. godinu – prihodi – prve izmjene

Financijski plan za 2020. godinu – rashodi – prve izmjene

Financijski plan za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu – prve izmjene

Financijski plan za 2020. godinu po izvorima – druge izmjene

Financijski plan za 2020. godinu – prihodi – druge izmjene

Financijski plan za 2020. godinu – rashodi – druge izmjene

Plan nabave za 2020. godinu – prve izmjene

Plan nabave za 2020. godinu – druge izmjene


Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan i plan rada za 2020. godinu – obrazloženje

Financijski plan za 2020. godinu – prihodi

Financijski plan za 2020. godinu – rashodi

Plan nabave za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

 

2019.

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu – bilješka

Financijski plan za 2019. godinu – prve izmjene i dopune

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu – obrazloženje

Financijski plan za 2019. godinu – bilješka

Plan nabave za 2019. godinu

Izmjene plana nabave za 2019. godinu

2. Izmjena plana nabave 2019. godinu

2. rebalans – Financijski plan po izvorima

2. rebalans – prihodi

2. rebalans – rashodi

 

2018.

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu

Plan rada za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene plana nabave za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu – 1. rebalans

Financijski plan za 2018. godinu – 2. rebalans

Financijski plan za 2018. godinu – konačni rebalans

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 

2017.

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv format)

Katalog informacija Pučkog otvorenog učilišta Križevci

Plan nabave za 2017. godinu

 

2016.

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv format)

Plan nabave za 2016. godinu

 

2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korsnika 2015. godine

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 2015. godine

Plan nabave za 2015. godinu – IZMJENE I DOPUNE

Plan nabave za 2015. godinu

 

2014.

Godišnji financijski izvještaj za 2014.

 

Informacije o korištenju osobnih podataka