Što je vaučer i kako se primjenjuje?

Vaučer je financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih.

Točan iznos vaučera ovisi o obrazovnom sektoru kojem pripada program, ukupnom radnom opterećenju i satnici programa. Ukoliko je trošak programa obrazovanja veći od iznosa odobrenog vaučera, razliku u cijeni podmiruje korisnik ili poslodavac. 

Iznos vaučera na koji možete ostvariti pravo ovisi o obrazovnom sektoru, radnom opterećenju i satnici programa. Ukoliko odobreni vaučer ne pokriva cijeli trošak programa, razliku podmiruje korisnik ili poslodavac.

Kako do vaučera?

Hrvatski zavod za zapošljavanje institucija je odgovorna za pružanje tehničke i stručne pomoći prilikom odabira kompetencija i podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera.

Kompetencije potrebne za rad, odnosno programe obrazovanja i ustanovu u kojoj će pohađati obrazovni program korisnik odabire elektroničkim putem na mrežnim stranicama Zavoda Moj vaučer [mojvaucer.hzz.hr]

Za prijavu na navedenu mrežnu stranicu te predaju zahtjeva potrebno je imati aktivan e-Građani račun, a predaja samog zahtjeva odvija se u četiri koraka:

  1. Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u Katalogu vještina. Katalog se pretražuje po vještinama ili programima, a svi su izrađeni u skladu s konceptima zelene i digitalne tranzicije gospodarstva, odnosno naglasak je stavljen na zelene i digitalne vještine.
  2. Ukoliko je potrebno, zatražite podršku savjetnika Zavoda vezano uz odabir vještine.
  3. Kontaktirajte odabranog pružatelja obrazovanja i zatražite ponudu za odabrani program obrazovanja (ponuda se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva).
  4. Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer.

Osim toga, dostupna je i video uputa na: https://vauceri.hzz.hr/korisnicki-centar/hzz-vauceri-cesta-pitanja-korisnika/video-uputa-predaja-zahtjeva/

Tko može koristiti vaučer za obrazovanje, a tko ne?

Vaučer mogukoristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe s navršenih 15 godina, ukoliko nisu:

– u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja

– u sustavu visokog obrazovanja i znanosti

– korisnici mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje

O čemu voditi računa prilikom podnošenja zahtjeva za vaučer?

Korisnik može iskoristiti samo jedan vaučer financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., stoga je važno odabrati program koji vam najbolje odgovara.

Odabrani program neka bude vezan uz vaše dosadašnje iskustvo, trenutno radno mjesto,  prethodno radno iskustvo ili vezan uz vaše dodatne profesionalne interese i plan daljnjeg razvoja karijere.

Programi financirani vaučerima u ponudi Pučkog otvorenog učilišta Križevci:

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinjaTRAJANJE PROGRAMA350 sati, od toga: – vođeni proces učenja i poučavanja 85 sati, – učenje temeljeno na radu 140 sati – samostalne aktivnosti polaznika 125 sati
 UVJET ZA UPISCjelovita kvalifikacija na razini 4.2 – završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina
 CIJENA800€ / 6.027,60 kn
Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima/asistentica za upravljanje projektimaTRAJANJE PROGRAMA350 sati, od toga: – vođeni proces učenja i poučavanja 102 sata, – učenje temeljeno na radu 118 sati – samostalne aktivnosti polaznika 130 sati
 UVJET ZA UPISCjelovita kvalifikacija na razini 4.2 – završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina
 CIJENA950€ / 7.157,78 kn

Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kuna

U pripremi su i drugi programi financirani putem vaučera, zbog čega savjetujemo kontinuirano praćenje web i Facebook stranica Pučkog otvorenog učilišta Križevci