PROGRAMI ODOBRENI OD MINISTARSTVA (VERIFICIRANI PROGRAMI)

POMOĆNIK U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja učeniku s teškoćama u redovnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi pruža neposrednu potporu te surađuje s nastavnicima. Uvjet za upis je minimalno završena četverogodišnja srednja škola, potvrda o nekažnjavanju, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi te poznavanje osnova rada na računalu.

Polazniku/ci koji/a uspješno završi program izdaje se uvjerenje o osposobljavanju. Program osposobljavanja se upisuje u e-radnu knjižicu. Trajanje programa je 218 sati, od čega je 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave u školi.

KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

Knjigovođa/knjigovotkinja se bavi izradom, vođenjem, pohranjivanjem i održavanjem financijske i nefinancijske dokumentacije u različitim institucijama. Uvjet za upis je navršenih 18 godina i minimalno završena četverogodišnja srednja škola.

Polazniku/ci koji/a uspješno završi program izdaje se uvjerenje o osposobljavanju. Program osposobljavanja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Trajanje programa je 170 sati, od čega je 67 sati teorijske nastave, 60 sati praktične nastave i 43 sata vježbe.

GERONTODOMAĆICA

Gerntodomaćice/gerontodomaćini skrbe o socijalnim potrebama starih i nemoćnih osoba koje su funkcionalno onesposobljene brinuti same o sebi. Uvjet za upis je navršenih 18 godina, završena osnovna škola te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova gerontodomaćice.

Polazniku/ci koji/a uspješno završi program izdaje se uvjerenje o osposobljavanju. Program osposobljavanja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Trajanje programa je 160 sati, od čega je 81 sat praktične nastave.

NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati, od čega 280 sati radne prakse u odgovarajućoj ustanovi. Po završetku programa i pristupanju završnoj provjeri znanja (pred povjerenstvom), polaznik stječe uvjerenje o osposobljavanju koje je javna isprava, te se upisuje u radnu knjižicu.

Teoretska nastava izvodi se u učionici POU Križevci, dok se praktične vježbe i radna praksa izvode u ustanovi s kojom POU Križevci ima ugovor o izvođenju prakse. U program se mogu upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu, opću radnu spobnost, te su punoljetni.

UZGAJIVAČ POVRĆA

 

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati

UZGAJIVAČ VOĆA

 

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati

UZGAJIVAČ I PRERAĐIVAČ LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA

 

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati