PROGRAMI ODOBRENI OD MINISTARSTVA (VERIFICIRANI PROGRAMI)

KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/ knjigovotkinja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja), a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicama i/ili kod poslodavaca (u knjigovodstvenim servisima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 85 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 140 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  125 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera.

Uvjet za upis u program: cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 – završena minimalno četverogodišnja srednja škola

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha
 • izrađivati kalkulacije po nalogu
 • obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama
 • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

 

MOGUĆNOST SUFINANCIRANJA VAUČEROM HZZ-a!

ASISTENT/ICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima provodi se redovitom nastavnom u trajanju od 350 sati, putem online prijenosa u stvarnom vremenu koristeći aplikacije za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja), a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učiniocima i/ili kod poslodavaca s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 102 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 118 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 130 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Kod polaznika se potiče razvijanje samostalnosti i odgovornosti u izvršenju radnih zadaća kao i razvijanje suradničkih odnosa s ostalim sudionicima u zajedničkom radu te stvaranje budućih kvalitetnih poslovnih odnosa.

 

Uvjet za upis u program: cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 – završena minimalno četverogodišnja srednja škola

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 • sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 • planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 • odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 • osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 • sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 • upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 • sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 • identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 • sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 • provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

 

MOGUĆNOST SUFINANCIRANJA VAUČEROM HZZ-a!

UPORABA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U UREDSKOM POSLOVANJU

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije uporaba informacijskih tehnologija u uredskom poslovanju provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 35 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 75 sati te dijelom samostalnim aktivnostima
polaznika, u trajanju od 40 sati.

Učenje temeljeno na radu podrazumijeva rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Uvjet za upis: cjelovita kvalifikacija na razini 4.1 – minimalno završena trogodišnja srednja škola

Kompetencije koje se programom stječu:

 • primjenjivati osnovna načela i princip rada poslovnih aplikacija važnih za poslovanje malih i srednjih poduzeća
 • koristiti poslovne aplikacije za upravljanje dokumentima / zapisima
 • koristiti elektroničke aplikacije državne i javne uprave u cilju e-poslovanja i komunikacije s tijelima državne uprave
 • koristiti proračunske tablice u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 • predlagati mogućnosti unapređenja postojećeg informacijsko-komunikacijskog rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 • provoditi informacijsku sigurnost u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 • organizirati datoteke i dokumente u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 • doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
 • zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
 • primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
GOSPODARENJE OTPADOM

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (u slučaju da ustanova posjeduje materijalne uvijete za izvođenje online nastave).

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja u ustanovi, u trajanju od 33 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 30 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  12 sati.

Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici i specijaliziranoj informatičkoj učionici gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija, kao i u prostorima poslodavaca, reciklažnim dvorištima, deponijama otpada i uredskim prostorima.

Uvjet za upis u program: cjelovita kvalifikacija na razini 1 – završena osnovna škola

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom
 • Kategorizirati otpad po ključnim brojevima
 • Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
 • Interpretirati dokumentaciju potrebnu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 • Identificirati vrstu otpada i posebne kategorije otpada
 • Primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi

 

MOGUĆNOST SUFINANCIRANJA VAUČEROM HZZ-a!

INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 77 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 84 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  64 sata.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Uvjet za upis u program: cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 – završena minimalno četverogodišnja srednja škola

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 • razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
 • odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
 • pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
 • izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 • pratiti učinak oglašavanja
 • stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
 • pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
 • voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
 • samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija

 

MOGUĆNOST SUFINANCIRANJA VAUČEROM HZZ-a!

CVJEĆAR-ARANŽER

Cvjećar najčešće radi u zatvorenim prostorima – cvjećarnicama. Postoji mogućnost rada i na otvorenom ili u staklenicima/plastenicima, pri čemu je osoba izložena vremenskim uvjetima, a u staklenicima/plastenicima vlazi i temperaturnim odstupanjima. Cvjećar izrađuje bukete, vijence i aranžmane od cvijeća, zbog čega se mora koristiti tehničkim pomagalima, dekorativnim dodacima i raznim elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana. S obzirom da su zadaće cvjećara, osim opskrbe lončanicama, aranžmanima te rezanim cvijećem, i pripremanje sjetve te svakodnevna briga o cvijeću i ukrasnom bilju, cvjećari su svakodnevno izloženi utjecajima vode i zemlje.

 

Uvjeti za upis u program: najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova cvjećara – aranžera

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje
 • Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća
 • Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko – aranžerske poslove na stručan i siguran način
 • Izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene
 • Sudjelovati pri uređenju interijera s cvjetnim dekoracijama ili aranžmanima
 • Komunicirati s kupcima i dobavljačima na primjeren način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
GERONTODOMAĆICA

Gerntodomaćice/gerontodomaćini skrbe o socijalnim potrebama starih i nemoćnih osoba koje su funkcionalno onesposobljene brinuti same o sebi. Uvjet za upis je navršenih 18 godina, završena osnovna škola te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova gerontodomaćice.

Polazniku/ci koji/a uspješno završi program izdaje se uvjerenje o osposobljavanju. Program osposobljavanja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Trajanje programa je 160 sati, od čega je 81 sat praktične nastave.

NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati, od čega 280 sati radne prakse u odgovarajućoj ustanovi. Po završetku programa i pristupanju završnoj provjeri znanja (pred povjerenstvom), polaznik stječe uvjerenje o osposobljavanju koje je javna isprava, te se upisuje u radnu knjižicu.

Teoretska nastava izvodi se u učionici POU Križevci, dok se praktične vježbe i radna praksa izvode u ustanovi s kojom POU Križevci ima ugovor o izvođenju prakse. U program se mogu upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu, opću radnu spobnost, te su punoljetni.

UZGAJIVAČ POVRĆA

Trajanje programa osposobljavanja: 150 sati

 

Uvjet za upis: najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, vozačka dozvola odgovarajuće kategorije, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača povrća

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Odabrati povrćarske kulture za uzgoj
 • Razlikovati agroekološke uvjete za povrćarsku proizvodnju
 • Primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
 • Provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
 • Provoditi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture
 • Prepoznati bolesti i štetnike povrćarskih  kultura i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite
 • Odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, sortiranje i pakiranje, uskladištenje i transport povrćarskih proizvoda
 • Rukovati  strojevima i opremom u povrćarstvu na stručan i siguran način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći
UZGAJIVAČ VOĆA

Trajanje programa osposobljavanja: 160 sati

 

Uvjet za upis: najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, vozačka dozvola odgovarajuće kategorije, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača voća

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Odabrati i planirati vrste i sorte voćaka za uzgoj s obzirom na okruženje i uvjete uzgoja,
 • Pripremiti tlo za sadnju voćaka i podizanje voćnjaka
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi i skladištenju voća,
 • Rukovati traktorom te priključiti i poslužiti traktorske radne priključke na siguran način
 • Izabrati i koristiti alate, uređaje i strojeve pri radu u voćnjaku na ispravan način,
 • Prepoznati i suzbijati bolesti,  štetnike i korove u voćnjaku  uz primjenu potrebnih mjera zaštite,
 • Provoditi higijenske mjere pri uzgoju voća,
 • Primijeniti pravilne postupke ambalažiranja, transporta, isporuke i prodaje voća  te izvesti kalkulaciju proizvodnje
 • Primijeniti mjere zaštite na radu te provoditi zbrinjavanje otpadnih tvari na pravilan način.
UZGAJIVAČ I PRERAĐIVAČ LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA

Trajanje programa osposobljavanja: 160 sati

 

Uvjet za upis: najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Definirati  gospodarski značaj uzgoja i prerade začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
 • Razlikovati vrste, svojstva i primjenu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi te preradi  začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
 • Provoditi odgovarajuće agrotehničke mjere i zahvate u uzgoju, ishrani i njezi bilja.
 • Prepoznati simptome bolesti bilja te primijeniti odgovarajuće mjere i sredstva za suzbijanje bolesti, štetnika i korova.
 • Pripremiti i koristiti pribor, opremu i uređaje za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja na pravilan i siguran način.
 • Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu te provoditi pravilne postupke u slučaju požara i pružanja osnovne prve pomoći.
POMOĆNIK U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja učeniku s teškoćama u redovnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi pruža neposrednu potporu te surađuje s nastavnicima. Uvjet za upis je minimalno završena četverogodišnja srednja škola, potvrda o nekažnjavanju, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi te poznavanje osnova rada na računalu.

Polazniku/ci koji/a uspješno završi program izdaje se uvjerenje o osposobljavanju. Program osposobljavanja se upisuje u e-radnu knjižicu. Trajanje programa je 218 sati, od čega je 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave u školi.