PROGRAMI ODOBRENI OD MINISTARSTVA (VERIFICIRANI PROGRAMI)

<strong>ASISTENT ZA RAD U NASTAVI S UČENICIMA</strong>
<strong>KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA</strong>
<strong>GERONTODOMAĆIN / GERONTODOMAĆICA</strong>
<strong>NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA</strong>

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati, od čega 280 sati radne prakse u odgovarajućoj ustanovi. Po završetku programa i pristupanju završnoj provjeri znanja (pred povjerenstvom), polaznik stječe uvjerenje o osposobljavanju koje je javna isprava, te se upisuje u radnu knjižicu.

Teoretska nastava izvodi se u učionici POU Križevci, dok se praktične vježbe i radna praksa izvode u ustanovi s kojom POU Križevci ima ugovor o izvođenju prakse. U program se mogu upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu, opću radnu spobnost, te su punoljetni.