Aktivnosti u projektima EU -okrugli stol u Slavonskom Brodu

Početna konferencija Step up IT education
13/12/2013
Krenula nova grupa njegovatelj/ica
27/01/2014
Prikaži sve

Aktivnosti u projektima EU -okrugli stol u Slavonskom Brodu

U sklopu projketa ‘StepUp IT Education’, iz programa IPA 4, kojeg je nosioc POU Vinkovci, u Slavonskom Brodu održan je 15. siječnja okrugli stol o potrebama edukacije web programera i perspektivama zapošljavanja. Organizator je bio također projektni partner, Veleučilište u Slavonskom Brodu. Kao projektni partner, ovom se prilikom predstavilo i POU Križevci.