Besplatan tečaj programiranja
12. ožujka 2021.
Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida
12. travnja 2021.