Ispiti i završetak jesenske obrazovne sezone

Završni ispiti
15/12/2011
Pripreme za državnu maturu
16/01/2012

Ispiti i završetak jesenske obrazovne sezone

Ispitima za dvije grupe polaznica i polaznika programa usavršavanja za poslove knjigovotkinje – knjigovođe, završio je jesensko-zimski semestar obrazovne godine 2011-2012. u Pučkom otvorenom učilištu. Bile su to 14. i 15. grupap olaznica i polaznika sa ukupno 16 uspješnih novih knjigovotkinja i knjigovođa.

14. polaznička grupa knjigovođa

15. polaznička grupa knjigovođa