Ispiti i završetak jesenske obrazovne sezone

Završni ispiti
15. prosinca 2011.
Pripreme za državnu maturu
16. siječnja 2012.
Završni ispiti
15. prosinca 2011.
Pripreme za državnu maturu
16. siječnja 2012.
Prikaži sve

Ispiti i završetak jesenske obrazovne sezone

Ispitima za dvije grupe polaznica i polaznika programa usavršavanja za poslove knjigovotkinje – knjigovođe, završio je jesensko-zimski semestar obrazovne godine 2011-2012. u Pučkom otvorenom učilištu. Bile su to 14. i 15. grupap olaznica i polaznika sa ukupno 16 uspješnih novih knjigovotkinja i knjigovođa.

14. polaznička grupa knjigovođa

15. polaznička grupa knjigovođa