Završila još jedna faza obnove Velike dvorane Hrvatskoga doma
14. listopada 2020.
Radna atmosfera na osposobljavanju za gerontodomaćice
15. listopada 2020.