Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci

Javno prikupljanje ponuda za opremu za osvjetljenje pozornice (20.9.2017.)
20/09/2017
Predstava “Ocat i sin”
10/11/2017
Prikaži sve

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci

Na temelju odluke Upravnog vijeća POU Križevci, a sukladno odredbama  članaka 38- 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 34. Statuta POU Križevci (Službeni vjesnik Grada Križevaca 1/11, 3/15) Upravno vijeće POU Križevci na sjednici održanoj 2. 11. 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora:

  • imati VSS iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
  • imati organizacijske i komunikacijske vještine
  • imati najmanje 3 godina iskustva na rukovodećim poslovima

Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • program razvoja ustanove za mandatno razdoblje sa iskazanim mjerljivim indikatorima provedbe programa

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest ) dana od dana objave natječaja na Zavodu za zapošljavanje.

Prijave se primaju  na adresu: Pučko otvoreno učilište Križevci, Trg sv. Florijana 14, 48 260 Križevci, s naznakom „ZA NATJEČAJ, NE OTVARAJ“

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPRAVNO VIJEĆE

POU KRIŽEVCI