Nova grupa izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima

„Dramski i plesni studio će u četvrtak, 14. 1. 2016. Prestaviti publici svoj rad i ono što su pripremili tri mjeseca rada.
Predstavljanje dramskog i plesnog studija
13/01/2016
Grad Križevci i Pučko otvoreno učilište pozivaju na koncert za Valentinovo koje će se održati u nedjelju, 14. veljače 2016. u 19:00 sati, Velika dvorana Hrvatskoga doma u Križevcima.
U nedjelju koncert povodom Valentinova
11/02/2016
Prikaži sve

Nova grupa izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima

pesticidi

pesticidi

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE, OSNOVNA IZOBRAZBA

Cijena izobrazbe : 220,00 kn

Vrijeme održavanja:

 

ponedjeljak,      1. veljače 2016.              16 – 21 sat

utorak,                 2. veljače 2016..             16 – 21 sat

srijeda,                3. veljače 2016..             16 – 21 sat

 

Mjesto održavanja:

POU Križevci, Trg sv. Florijana 14 – zgrada nove Gradske knjižnice ( ex Dom HV), ULAZ IZ DVORIŠTA

 

Pučko otvoreno učilište Križevci provodi izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po modulima, kategorijama i potkategorijama.

 

UVJETI ZA UPIS

 

1)             Za izobrazbu u sklopu modula za profesionalne korisnike može se prijaviti punoljetna osoba ako ima:

 • završenu osnovnu školu u trajanju od 8 godina
 • navršenih 18 godina

 

Iznimno od gore navedenog za izobrazbu u sklopu modula za profesionalne korisnike/ce koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu može se prijaviti osoba:

 

 1. a) za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

te ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari);

 

 1. b) za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i sa najmanje završenom:

– srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

 

2)            Za izobrazbu u sklopu modula za distributera/ku može se prijaviti:

 1. a) za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

– stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

te ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari);

 

 1. b) za distributera – zaposlenika/radnika sa najmanje završenom:

– srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine

 

3)         Za izobrazbu u sklopu modula za savjetnike/ce može se prijaviti osoba s najmanje završenim:

 • diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
 • preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
 • stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

te ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.

Iznimno od gore navedenog za izobrazbu u sklopu modula za savjetnike/ce može se prijaviti osoba s najmanje završenom

 • srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede odnosi se na slijedeće kategorije polaznika:

 

 1. Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)
 • kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo
 • kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge) – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo

 

 1. Modul za distributere (osnovni i dopunski)
 • kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači – podkategorije: trgovci na veliko i malo, prodavači, djelatnici u nabavi
 1. Modul za savjetnike (osnovni i dopunski)
 • kategorija savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji – podkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

PRIJAVNICA ZA IZOBRAZBU

Potrebna dokumentacija:

1) preslika rodnog lista ili domovnice

2) preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajući dokument

3) OIB

4) osobna iskaznica