Raspored projekcija u Kinu Križevci 26. – 28. kolovoza 2022.
18. kolovoza 2022.
Započeo 3. ciklus SPARK50+ informatičkih radionica
28. kolovoza 2022.
Prikaži sve

Nove cijene kino ulaznica

Na temelju članka 29. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Križevci („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“, broj 1/11., 3/15., 7/18., 1/19. i 2/21), članka 42. stavak 1., članka 43. stavak 1. i
članka 44. stavak 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“ broj 57/2022), Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u
Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 85/2022) i članka 42. Pravilnika o radu
Upravnog vijeća (URBROJ: 125/2017.), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
na sjednici održanoj 25.8.2022. godine, donijelo je Odluku o visini cijene ulaznica, čime se
mijenjaju cijene Kino ulaznica te se uvodi dvojno iskazivanje cijena istih.

NOVE CIJENE KINO ULAZNICA:

Vrsta ulazniceCijena
Redovna ulaznica30,14 kuna / 4,00 eura
3D projekcija37,67 kuna / 5,00 eura
Matineja18,84 kuna / 2,50 eura
Školska grupa 22,60 kuna / 3,0 eura