Obavijest o zatvaranju žiro-računa Pučkog otvorenog učilišta Križevci zbog prelaska na poslovanje u sustavu gradske riznice

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkoga otvorenog učilišta Križevci
05/12/2018

Obavijest o zatvaranju žiro-računa Pučkog otvorenog učilišta Križevci zbog prelaska na poslovanje u sustavu gradske riznice

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI objavještava sve dobavljače te sve korisnike usluga i
druge uplatitelje da prestaje poslovati putem žiro-računa IBAN: HR 88 23400091110500526
kod Privredne banke Zagreb d.d. koji će biti zatvoren s danom 31.12.2018. godine.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI će nadalje poslovati isključivo putem računa koji je
dio žiro-računa Proračuna Grada Križevaca.

Uplate u korist PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI
Molimo vas da sve uplate u korist PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI vršite isključivo
na podračun IBAN: 35 23400091510409006 uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju
te predmetu uplate, kao i ispravnog modela te poziva na broj.

Plaćanja dobavljačima
Sva plaćanja dobavljačima proračunskog korisnika PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI
vršit će se sa žiro-računa Grada Križevaca IBAN: HR8523400091821400000 kod Privredne
banke Zagreb d.d.