Studijski posjet Sloveniji
05/09/2011
Seminar za projektni tim
08/09/2011

Odobreni programi!

Dva programa osposobljavanja, krajem srpnja dobili su odobrenje MZOŠ, i to za program osposobljavanja za jednostavne poslove fotografiranja igrafičku pripremu digitalne fotografije i program osposobljavanja za jednostavne poslove sklapanja, održavanja i popravljanja osobnog računala, oba programa razvijeni i pripremljeni kroz projekt Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama. Za ove programe POU Križevci, kao i ostala tri učilišta, partnera u Projektu, nabavljena je kompletna informatička oprema, te će kroz projekt prva polaznička skupina u oba programa završiti obrazovanje. Projekt se finacira iz instrumenta predpristupne pomoći IPA IV. – razvoj ljudskih potencijala.

Po završetku projekta oba programa ulaze u redovnu ponudu naših obrazovnih programa.