Završna foto radionica
21. listopada 2011.
Završna konferencija
21. listopada 2011.