Kreće likovna škola
04/11/2013
Sa kazališne predstave za djecu
27/11/2013

Projekt ‘Step-up IT Education

Započela je provedba projekta ‘Step-up IT Education’, čiji je nosilac Pučko otvoreno učilište Vinkovci, a POU Križevci jedan od projektnih partnera. U tijeku aktivnosti projekta vršit će se u ustanovama partnerima u gradovima Vinkovci, Slavonski Brod i Križevci educiranja predavača, te pilot skupina u programu obrazovanja za web programere. Ovaj program, dodatno će obogatiti ponudu POU Križevci u informatičkim obrazovnim programima, što je jedno od važnih područja razvoja naših programa.

 

U ponedjeljak, 18. studenoga, održan je prvi radni dogovor članova projektnog tima u Vinkovcima. Tom prilikom, članovi projetnkog tima na kraće su se vrijeme pridružili Koloni sjećanja u Vukovaru.

 

Početna konferencija ovog projekta predviđena je za 12. prosinca u Križevcima.

 

 

Sastanak projektnog tima u POU Vinkovci

 

 

Projektni tim na sastanku

 

 

U Vukovaru