Prva radionica izrade projekata iz fondova EU

Workshop ‘Projektni ciklus’
11/04/2013
Sa koncerta Camerata Garestin
23/04/2013

Prva radionica izrade projekata iz fondova EU

Prva radionica za potencijalne aplikante na natječaje za rpojekte financirane iz fondova Europske unije održana je u Gradksoj vjećnici u ponedjeljak 15. travnja. Uz voditelje – moderatore Dr. sc. Zdenka Baloga i Sašu Lončarića sudjelovali su 21 polaznik iz nevladinih udruga i ustanova. Polaznici su se upoznali sa pristupom projektnog ciklusa. nakon toga, u malim skupinama održali su ‘Brainstorming’ na zadanu temu, kako bi se naučili iznositi mišljenja i diskutirati o prijedlozima. Sljedeća radionica predviđena je za ponedjeljak 22. travnja.

 

 

Polaznici radionice

 

 

‘Brainstorming’ – rad u skupinama