Sa predstave Od E do Z
25. studenoga 2011.
Mali božićni sajam
7. prosinca 2011.