Završen ciklus radionica za projekte EU

Sa druge radionice za projekte EU
23/04/2013
Prva grupa njegovateljica završila – upisi traju!
24/05/2013

Završen ciklus radionica za projekte EU

U ponedjeljak 13. svibnja završila je četverodnevna radionica za potencijalne aplikante na projekte koji se financiraju iz fondova EU. Radionicu u organizaciji POU Križevci, a pod vodstvom Dr. sc. Zdenka Baloga, pohađalo je dvadesetak polaznika, pretežno iz nevladinih udruga, ali i iz obrazovnih i inih ustanova u gradu. Tijekom četiri radionice polaznici su se teoretski i kroz praktičan rad u malim skupinama upoznali sa pojmovima projektnog ciklusa, analitičkog planiranja, stabla problema i stabla rješenja te s logičkom matricom.

 

 

 

 

 

Sa četvrte, završne radionice za projekte EU