Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci

Pozivamo Vas i vaše prijatelje na koncert Gudačkog kvarteta SEBASTIAN iz Zagreba.
Koncert Gudačkog kvarteta SEBASTIAN
23/09/2016
UPISI U DRAMSKI I PLESNI STUDIO
29/09/2016
Prikaži sve

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci

malilogo

Na temelju odluke Upravnog vijeća POU Križevci, a sukladno odredbama članaka 38- 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 34. Statuta POU Križevci (Službeni vjesnik Grada Križevaca 1/11) Upravno vijeće POU Križevci na sjednici održanoj 20.09.2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora:
– Imati VSS iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
– Posjedovati organizacijske i komunikacijske vještine
– Imati najmanje 3 godina iskustva na rukovodećim poslovima
– Program razvoja Učilišta za mandatno razdobje sa iskazanim mjerljivim indikatorima provedbe programa i ciljane skupine
Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja:

– Životopis
– Dokaz o stručnoj spremi
– Dokaz o radnom iskustvu
– Uvjerenje o nekažnjavanju
– Program razvoja ustanove za mandatno razdoblje sa iskazanim mjerljivim indikatorima provedbe programa

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.
Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se primaju na adresu: Pučko otvoreno učilište Križevci, Trg sv. Florijana 14, 48 260 Križevci, s naznakom „ZA NATJEČAJ, NE OTVARAJ“
Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prilozi:

Natječaj – Oglas
Natječaj 2016
Odluka o raspisivanju natječaja