Predstavljanje ravnateljice Šunjić na konferenciji KINO MREŽE

Sudjelovanje na trodnevnoj konferenciji KINO MREŽE
15. studenoga 2023.
Osvrt na “Samo kad se smijem”
16. studenoga 2023.