Sudjelovanje na trodnevnoj konferenciji KINO MREŽE