Prvi broj biltena ‘Mreže informatičkih škola’

Studijsko putovanje Projektnog tima
08/07/2011
Prva računalska radionica za umirovljenike
08/07/2011
Prikaži sve

Prvi broj biltena ‘Mreže informatičkih škola’

Prvi broj biltena, kojega je u sklopu projektnih aktivnosti projekta ‘Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama’, pripremilo POU Križevci zajedno sa projektnim partnerima, predstavlja sadržaj projekta, te projektne partnere i njihove gradove. Bilten je neslužbeno predstavljen prilikom studijskog putovanja projektnog tima u Dalmaciju, kojom je prilikom podijeljen ustanovama domaćinima.