Studijsko putovanje Projektnog tima

Sa predstave ‘Crvene ruže’
08/07/2011
Prvi broj biltena ‘Mreže informatičkih škola’
08/07/2011
Prikaži sve

Studijsko putovanje Projektnog tima

U sklopu projektne aktuvnosti 1.3.2., od 1-3. lipnja, članovi projektnog tima posjetili su pučka otvorena učilišta u Kninu, Šibeniku i Splitu. Projektni tim predstavio je ideju i aktivnosti projekta ‘Mreža informatičkih škola u ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama‘, što je izazvalo veliko znaimanje predstavnika učilišta u Dalmaciji. U Kninu ispred Učilišta primila nas je Sandra Žulj, voditeljica obrazovanja, u šibenskom Učilištu ravnateljica Nastja Petković, a u POU Split ravnatelj Jozo Katić.

Sastanak u POU Knin…


…u Skradinu…

…sastanak u POU Šibenik i POU Split.